PSICOLOGIA Y AUTOAYUDA

LA MEJOR INFORMACION Y RECURSOS WEB GRATIS DE INTERNET EN ESPAÑOL - (CASTELLANO)


Título del Libro:
 " T ESTIMO" 
   
 Área de Conocimiento: 
 " Diccionarios de psicologia" 
   
 Autor/Autores del Libro: 
 ALBERONI, FRANCESCO 
   
 Idioma del Libro: 
 Lengua: CATALÁN 
   
 Contenido del Libro y otros datos: 
 Després d'haver publicat quatre llibres sobre 1'univers dels sentiments, Francesco Alberoni s'ha dedicat en els darrers anys a elaborar una teoria completa sobre 1'amor. Es aquesta teoria, un cop enllestida, la que ens ofereix Alberoni en 1' obra present. Testimo és un llibre destinat a convertir se eri un text de referència sobre el tema de 1'amor un text que, sens dubte, tothom hauria de conéixer Testimo ens explica que hi ha molts tipus d'amor: 1'amor de la mare,1'amor entre germans,1'amor entre amics i, finalment,1'amor erótic, la passió amorosa, 1'amor dels amants, 1'amor dels esposos, 1'amor de la parella, és a dir 1'amor que ens fa dir «t'estimo». Aquest amor pot néixer lentament de 1'amistat o bé apareixer de sobte. Pot tractar-se d'una efervescència passatgera que dura poc dies o pocs mesos; o bé pot durar molts anys, fins i tot una vida sencera. Pot ser fruit d'un desig. sexual ardent o d'una dolça tendresa, pot convertir-se e~ una passió insatisfeta o crèixer dins el matrimoni. Pot produir un idil.li o un conflicte, extingir-se en la monotonia o per contra, conservar la frescor vibrant dels inicis. Alberoni investiga tots aquests fenòmens i ens els descriu i explica. Qui estima i desitja ser correspost es planteja una quantitat innombrable de preguntes atès que sap que la passió, la gelosia, eLs somnis, els ideals, 1'erotisme i 1'amor poden fer que la seva vida esdevingui quelcom meravellós o bé transformar-la en un autèntic infern. T'estimo dóna una resposta a totes aquestes preguntes. Estableix les bases per a una veritable ciència de 1'amor o eros sologia, i posa ordre en el sistema complex de les nostres experiències amoroses. Ens presenta una casuística i una tipologia de les diverses formes d'amor per tal que cadascíi de nosaltres pugui reconèixer-s'hi o reconèixer hi les seves vivències i enigmes personaLs. Francesco Alberoni és conegut arreu del món per les 
   
 Más Información: 
  

IMPORTANTE: Este sitio web no admite ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida en sus páginas de Internet. Tampoco asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet. En ningún caso, los contenidos e información son responsabilidad de este sitio web, ni constituyen opiniones, consejo psicologico, médico o asesoramiento legal de ningún tipo pues se trata meramente de un servicio ofrecido con carácter informativo y divulgativo. Consulte SIEMPRE con un Profesional.